Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2014

blomis
4433 63ff
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagazda gazda
2562 1b67 500

ucxntt:

bored already😏

Reposted fromunco unco viagazda gazda
blomis

Nie dorosłem do swych lat.
Masz mnie za nic? dobrześ zgadł.
Jak tak można? - pytam was,
Tyle lat marnować czas.
Nauczyłem w życiu się
Paru rzeczy - wszystkich źle.
Ale moją dróżką idź,
Gdy się już nie daje żyć.

Inni zawsze wiedzą, co
Jak, dlaczego, gdzie i kto?
Komu wziąć, a komu dać
A ja nigdy, kurwa mać.
A już nie daj Boże, gdy
Jakaś się spodoba mi
Zamiast brać bez zbędnych słów,
Plączę i się kończę znów.

— Stanisław Staszewski
Reposted fromLittleJack LittleJack viapoezja poezja
blomis
blomis
"Chojnice" by Mariusz Warsiński

October 25 2014

blomis
blomis
blomis
4838 a98a 500
fot. Wiktoria Wieczorek
Canon A-1 
Reposted fromiwantmagic iwantmagic
blomis
    
Before Sunrise (USA - Austria - Switzerland, 1995)
Reposted fromilovemovies ilovemovies
blomis
blomis
9866 a442
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagazda gazda
blomis
blomis
7747 4af1 500
Złap mnie jeśli potrafisz
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viailovemovies ilovemovies
blomis
blomis
blomis
5967 cd1c

sophieseyd:

A tiny, abandoned fishing hut just outside of Isafjordur, Iceland. Isafjordur is one of Iceland’s most northern fishing villages with just over 1,000 residents and their own small airport to fly in supplies. It’s as isolated as it is spectacular.

Man, I wan’t to go to Iceland soooo bad

blomis
blomis
9332 70f9
Reposted fromfelicka felicka viailovemovies ilovemovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl